Dansk English Telefonbog Log på
Besøgende siden 1. september, 2006: 3280125 Kontakt Webmaster     
 
Kompetencer
Eksperimentel forskning
mikroCT
QCT
Biomekanisk testning
Hårdtvævpræparation
Histomorfometri
Molekylær Ortopædi
Klinisk forskning
Database & Registre
Sundhedsøkonomisk forskning
Samarbejde
Fondsstøtte
Prisuddelinger
Bone and Joint Decade
Molekylær Ortopædi

Laboratoriet ledes i det daglige af Professor Kjeld Søballe og Professor Cody Bünger. I august 2005 modtog laboratoriet en donation fra AP Møller Fonden til oprettelse af Laboratorium for Molekylær Ortopædi. Det har givet muligheden for at udvide eksisterende aktiviteter indenfor molekylær og cellulær ortopædisk forskning. Laboratoriets aktiviteter indenfor dette felt omfatter bl.a.

 • Bioreaktor forskning med henblik på tissue engineering af knogle, brusk og diskus i ryg.
 • Stamceller/genterapi til regeneration af diskus i ryggen, forbedring af knogleheling og brusk regeneration.
 • Nano-funktionaliserede implantater til forbedret forankring og indgivning af lægemidler (knogle- og brusk-stimulerende, anti-cancer midler).
 • Afprøvning af cellers respons på nye implantatoverflader.
 • Højteknologisk kvantificering af mineraliseringsprocesser i cellekultur, på implantater og i knogle.
 • Biokemiske og molekylærbiologiske analyser på stamceller fra patienter med forskellige muskuloskeletale lidelser

Regeneration af knogle, brusk og diskus i ryggen vil sandsynligvis i fremtiden kunne gøres ved at tage en lille mængde stamceller fra en patient, fulgt af opdyrkning og evt. genmodifikation i laboratoriet. Når cellekonstruktet har nået en passende udviklingsgrad vil det kunne sættes tilbage i patienten og erstatte manglende brusk og knogle. Stamcelle teknologien er på et stadie hvor det er relevant at begynde at teste i dyremodeller som er et af Ortopædisk Forskningslaboratoriums største ekspertiseområder. Vi har derfor udvidet aktiviteterne omkring stamcelledyrkning for at vi i nær kontakt til dyreforsøgene har mulighed for at lave celledyrkningen som er nødvendig for stamcelle regeneration af knogle og brusk.

Stamcellerne dyrkes på 3-dimensionelle gitterværk (se fig. 1) som er bionedbrydelige. I figur 1 er vist eksempler på sådanne gitterværk (fig, 1A og C) og celler der adhererer til et sådant bionedbrydeligt gitterværk (fig 1B). I fig. 1D ses et udsnit af et gitterværk med stamceller som ses som små lysende prikker. I fig. E ses et gitterværk med stamceller. Billedet er lavet ved at optage og sammensætte billeder fra flere fokale planer på konfokal mikroskopet. Fig. F viser et eksempel på real-time RT-PCR rådata på RNA oprenset fra stamceller.

 
Kontaktperson

Michael Ulrich-Vinther
Associate professor, MD, PhD

Telefon  +45 5188 2306
E-mail   michael@hoftekirurgi.com

Department of Orthopaedics
Aarhus University Hospital
Tage-Hansens Gade 2
DK-8000 Aarhus C

 
Udstyr
 • Ustyr til hårdtvævshistologi, skæring, histologisk farvning og immunhistokemi
 • Celledyrkningslaboratorium, genteknologisk klasse I
 • Forskellige typer af bioreaktorer til dyrkning af stamceller i 3D
 • Vævshomogenisator
 • Standard udstyr til oprensning af DNA og RNA
 • Real-time PCR og konventionel PCR (Applied Biosystems)
 • Agarose gel elektroforese
 • UV/VIS spektrofotometer
 • Laser Skanning Konfokal Mikroskop (Zeiss LSM 510 Meta)
 • ELISA, fluorescenstæller, vasker
 • HR-SEM (findes på Institut for Fysik og Astronomi)
 • Nanoindenter (findes på Institut for Fysik og Astronomi)
 
3D gitterværk til dyrkning af celler

3-dimensionelle gitterværk til dyrkning af celler.

 

 


Konfokal mikroskop
 
Real-time PCR udstyr
 
Kalender

Publikationer
Hip displacements and correctable scoliosis were prevalent in children with cerebral palsy registered in a Danish follow-up programme from 2010 to 2020.
Krarup LH, Kristensen PK, Stisen MB, Nordbye-Nielsen K, Mechlenburg I.
Low-load exercises with concurrent blood flow restriction as rehabilitation for unspecific knee pain to a former American football player: A case report
Mechlenburg I, Nielsen TG, Kristensen N, Bentzen A, Jørgensen SL.
Football players with hip dysplasia: The relationship between muscle strength, functional performance, self-reported sport and recreation, cartilage defects and sex. A cross-sectional study
O'Brien MJM, Kemp JL, Semciw AI, Mechlenburg I, Jacobsen JS, King MG, Scholes MJ, Lawrenson PR, Crossley K, Agricola R, Souza RB, Heerey J.
 Ortopædkirurgisk Forskning Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 Indgang J 8200 Aarhus N Tel: +45 7846 7471 
  All rights reserved
Powered by SimpleNet CMS